ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΤΣΙΠΗΣ

Καθηγητής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Φυσικής

τηλ. +30 22310 60124

e-mail: tsitsipis@uth.gr


 English

 

Τόπος γέννησης, Ημερομηνία : Αμφίκλεια Λοκρίδας, 14/10/1954

Σπουδές: Πτυχίο από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1977)

                Μεταπτυχιακό στην Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία, Πανεπιστήμιο Αθηνών (1979)

                Διδακτορικό δίπλωμα από το Τμήμα Φυσικής του πανεπιστημίου Αθηνών (2005)

Διδακτικά καθήκοντα: Ηλεκτρονική Ι

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Ηλεκτρονικά, Ηλιακή ραδιοφασματογραφία, Επεξεργασία σήματος και εικόνας, Ανάδειξη χαρακτηριστικών.