ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΤΣΙΠΗΣ

Καθηγητής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Γενικό Τμήμα Λαμίας

τηλ. +30 22310 60124

e-mail: tsitsipis@uth.gr


 English

 

Τόπος γέννησης, Ημερομηνία : Αμφίκλεια Λοκρίδας, 14/10/1954

Σπουδές: Πτυχίο από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1977)

                Μεταπτυχιακό στην Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία, Πανεπιστήμιο Αθηνών (1979)

                Διδακτορικό δίπλωμα από το Τμήμα Φυσικής του πανεπιστημίου Αθηνών (2005)

Διδακτικά καθήκοντα: Τα μαθήματα "Ηλεκτρονική Φυσική" (Θεωρία και Εργαστήριο) και Ηλεκτρονικά Χαμηλών Συχνοτήτων (Θεωρία και Εργαστήριο)  στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Ηλιακή ραδιοφασματογραφία, Επεξεργασία σήματος και εικόνας, Ανάδειξη χαρακτηριστικών.